ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.za sale!
R75.00
1 سال
N/A
R75.00
1 سال
.com
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
.net.za
R100.00
1 سال
N/A
R100.00
1 سال
.org.za sale!
R75.00
1 سال
N/A
R75.00
1 سال
.web.za
R100.00
1 سال
N/A
R100.00
1 سال
.online hot!
R80.00
1 سال
R350.00
1 سال
R350.00
1 سال
.capetown new!
R220.00
1 سال
N/A
R220.00
1 سال
.durban new!
R220.00
1 سال
N/A
R220.00
1 سال
.joburg new!
R220.00
1 سال
N/A
R220.00
1 سال
.africa new!
R680.00
1 سال
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
.net hot!
R295.00
1 سال
R295.00
1 سال
R295.00
1 سال
.co.uk
R180.00
1 سال
R180.00
1 سال
R180.00
1 سال
.blog
R200.00
1 سال
R800.00
1 سال
R800.00
1 سال
.design
R899.00
1 سال
R899.00
1 سال
R899.00
1 سال
.com.au

سال
N/A
N/A
.net.au
R350.00
1 سال
R350.00
1 سال
R350.00
1 سال
.be
R200.00
1 سال
R200.00
1 سال
R200.00
1 سال
.de
R175.00
1 سال
R175.00
1 سال
R175.00
1 سال
.nl
R180.00
1 سال
R180.00
1 سال
R180.00
1 سال
.host
R1,980.00
1 سال
R1,980.00
1 سال
R1,980.00
1 سال
.us
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
.cloud
R265.00
1 سال
R265.00
1 سال
R265.00
1 سال
.club
R385.00
1 سال
R385.00
1 سال
R385.00
1 سال
.xyz
R295.00
1 سال
R295.00
1 سال
R295.00
1 سال
.org
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
.biz
R345.00
1 سال
R345.00
1 سال
R345.00
1 سال
.info
R315.00
1 سال
R315.00
1 سال
R315.00
1 سال
.email
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
.me
R335.00
1 سال
R335.00
1 سال
R335.00
1 سال
.mobi
R395.00
1 سال
R395.00
1 سال
R395.00
1 سال
.photography
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
.website
R495.00
1 سال
R495.00
1 سال
R495.00
1 سال
.co
R695.00
1 سال
R695.00
1 سال
R695.00
1 سال
.site
R650.00
1 سال
R650.00
1 سال
R650.00
1 سال
.domains
R650.00
1 سال
R650.00
1 سال
R650.00
1 سال
.tv
R695.00
1 سال
R695.00
1 سال
R695.00
1 سال
.io
R865.00
1 سال
R865.00
1 سال
R865.00
1 سال
.tech
R1,080.00
1 سال
R1,080.00
1 سال
R1,080.00
1 سال
.ae
R3,250.00
1 سال
R3,250.00
1 سال
R3,250.00
1 سال
.church
R600.00
1 سال
R600.00
1 سال
R600.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains